Mijn missie

 

BMO is een professionele onderneming voor psychosociale en sociale dienstverlening, die zich in samenwerking met anderen richt op het helpen van mensen met persoonlijke, psychosociale of maatschappelijke problemen, ten einde hun zelfredzaamheid te herstellen, te bevorderen of te ondersteunen.

Binnen de ketens van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn zet BMO haar kennis van psychosociale problemen en culturele achtergrond in, om het zelfstandig functioneren van mensen te bevorderen.

Het geeft mij enorme voldoening als ik zie dat mensen, door mijn hulp, stappen zetten in hun leven en daardoor de toekomst weer positief tegemoet kunnen zien.

Share This