Voorbeelden

 

BMO biedt begeleiding en ondersteuning op het gebied van gezondheid, financiën, gezondheid, financiën, opvoeding, participatie, verslaving, dagbestedingsproject, zingeving, veiligheid en wonen. Daarbij kan ik regeltaken overnemen, zaken uitzoeken, bemiddelen, coördineren, meedenken en eventueel meegaan naar afspraken…

Een aantal voorbeelden:

 • Organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer naar het ziekenhuis, dagbesteding, medische hulpmiddelen, regelen van vrijwilliger voor de tuin)
 • Hulp voor analfabeten bij het openen van post
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren
 • Hulp bij het ordenen van de administratie
 • Coachen van ouders bij opvoedvraagstukken
 • Hulp bij het aanvragen van ‘compensatie woonkosten’, huurtoeslag etc.
 • Contact opnemen en onderhouden met verschillende instanties (zorgverzekeraars, CAK, Gemeente, IMW, Stichting Leergeld, huisarts, apotheek, rechtswinkel, ContourdeTwern, woningbouwvereniging, schuldhulpverlening etc.
 • Bieden van een luisterend oor, bijvoorbeeld bij heimwee of trauma
 • Begeleiding bij voorbereiding van een indicatiegesprek voor de WMO / Jeugdwet
 • Begeleiding bij aanvragen van indicatie c.q. beschikking
 • Hulp bij het maken van zorgovereenkomst (o.a. budgetplan, plan van aanpak)
 • Hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift (bijv. bij afwijzen bijzondere bijslag
 • Hulp bij aanvraag Voedselbank
 • Hulp om de dag in te delen en dingen ondernemen
 • Contact zoeken met mensen in de omgeving
 • Hulp om gedragsproblemen te verminderen

Share This