Voorbeelden

 

BMO biedt begeleiding en ondersteuning op het gebied van gezondheid, financiën, gezondheid, financiën, opvoeding, kinderwens, participatie, verslaving, dagbestedingsproject, zingeving, veiligheid en wonen. Daarbij kan ik bij regeltaken ondersteunen, zaken uitzoeken, bemiddelen, coördineren, meedenken en eventueel meegaan naar afspraken…

Een aantal voorbeelden:

 • Organiseren van persoonlijke hulp op maat (vervoer naar het ziekenhuis, dagbesteding, medische hulpmiddelen, regelen van vrijwilliger voor de tuin)
 • Hulp aan laaggeletterden bij het verwerken van de post en het ordenen van de administratie.
 • Ondersteuning bij het invullen van formulieren.
 • Coachen van ouders bij opvoedvraagstukken
 • Hulp bij het aanvragen voorzieningen.
 • Contact opnemen en onderhouden met verschillende instanties. 
 • Bieden van een luisterend oor als mensen hun hart willen luchten.
 • Hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift (bijv. bij afwijzen bijzondere bijslag
 • Hulp bij aanvraag Voedselbank
 • Hulp bij een nuttige dagebesteding en aanbieden van structuur.
 • Hulp bij het opbouwen en uitbreieden van een sociaal netwerk.

Share This