Werkwijze

 

Aanmelding bij BMO kan door een hulpverlenende instantie of door de cliënt zelf.
Klik hier voor mijn contactgegevens.

Na aanmelding volgt er een kennismakingsgesprek bij de cliënt thuis.
In dit kennismakingsgesprek gaan we na waar behoefte aan is en wat nu prioriteit heeft.  Denk hierbij aan: gezondheid, financiën, opvoeding, kinderwens, participatie, dagebsteding, veiligheid en wonen.

Vervolgens maak ik een afspraak voor een keukentafelgesprek met een WMO-consulente van de gemeente. Op basis van dit gesprek, wordt beoordeeld of de cliënt in aanmerking komt voor intensieve begeleiding. 
Na het keukentafelgesprek, ontvangt de cliënt een goedkeuring of afkeuring van de gemeente, inclusief een plan van aanpak voor de begeleiding.

Als de aanvraag is goedgekeurd, maak ik samen met de cliënt een Ondersteuningsplan. Hierin bepalen we de gebieden waarop ondersteuning nodig is en de doelen die we willen bereiken. Dit ondersteuningsplan wordt –samen met het plan van aanpak– getekend teruggestuurd naar de gemeente. Na toetsing en akkoord van de ondersteuningsplan, ontvangt de cliënt de definitieve beschikking.

Op basis van de definitieve beschikking, stel ik een zorgovereenkomst tussen de cliënt en mijzelf op en Nu kan het begeleidingstraject bij BMO starten.

Om te weten wat begeleiding door BMO concreet betekent, klikt u hier voor voorbeelden.

Twijfelt u nog? Neem dan vrijblijvend contact met me op voor meer informatie. Een eerste oriënterend gesprek waarin ik uitleg wat ik doe en hoe ik werk, is gratis en verplicht u tot niets.

 

 

Share This